Waliif Latest News and vacancies

The best school in Ethiopia
posted by:WaliifEdu

waliif Edu share company is the best school located in Ethiopia, and has multiple branches across the country.

suuraa Barattoota Damee Garaa Garaa
posted by:WaliifEdu

Dhaloota har'a jabaatee baratetu biyyaa fi Uummata bor darbee jiraatu fuudhee deemuu danda'a. #Akkaadaamiin Waliif dhaloota bor Oromoof Oromiyaaf akkasumas Addunyaaf jijjiirama fiduu danda'an Oomishuuf kutatee hojiitti seeneera. Sheerii Bitadhaa! Dhaloota barsiisaa! Abbaa qabeenyaas Ta'aa! Waliin Taanee W.A.Barnootaa Waliif Waliin fuulduratti haa deemnu!!

suuraa Barattoota Damee Garaa Garaa
posted by:WaliifEdu

Dhaloota har'a jabaatee baratetu biyyaa fi Uummata bor darbee jiraatu fuudhee deemuu danda'a. #Akkaadaamiin Waliif dhaloota bor Oromoof Oromiyaaf akkasumas Addunyaaf jijjiirama fiduu danda'an Oomishuuf kutatee hojiitti seeneera. Sheerii Bitadhaa! Dhaloota barsiisaa! Abbaa qabeenyaas Ta'aa! Waliin Taanee W.A.Barnootaa Waliif Waliin fuulduratti haa deemnu!!

posted by:WaliifEdu

posted by:WaliifEdu

posted by:WaliifEdu

Background of the Company
posted by:WaliifEdu

Waliif Company is a dual purpose company; we strive to build nation identity and to economically empower our shareholders by investing in the generations’ education. The company has been established by the well committed, devoted, patriot and highly experienced professionals and intellectuals of different academic backgrounds.

Vision
posted by:WaliifEdu

Waliif Education Share Company aspires to be ranked among the top ten pre-eminent East African full-fledged Private education companies in 2030.

Mission
posted by:WaliifEdu

To produce worldwide competent students by giving a full- fledged, innovative, creative and state of art education services (From KG-University) to the Oromo children and